empty
 
 
USDJPY
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
157.14 0.17 (0.11%)
24 May 2024 13:41
157.14
157.11
50.84%
49.16%
156.74
.
157.16
.
157.21
52- .
160.2
156.75
.
156.9
.
155.26
52- .
137.26
?
.